Kaskinen-Simojoki-apuraha nuorille lauluntekijöille

Kaskinen–Simojoki-rahastosta jaetaan nyt kolmannen kerran
apuraha nuorelle lauluntekijälle.

Vuoden 2016 apuraha on tarkoitettu kristillisen uskon pohjalta
nousevan yhteislauluperinteen vahvistamiseen.

Apurahaa voivat hakea alle 30-vuotiaat säveltäjät ja sanoittajat.

Tänä vuonna haussa on 3 000 euroa. Summa voidaan myös jakaa useamman hakijan kesken.

Lähetä hakemuksesi 31.3.2016 mennessä osoitteeseen paivi.mattila@suomenlahetysseura.fi

Apurahan saaja julkistetaan Valtakunnallisilla Lähetysjuhlilla Vihdissä lauantaina 11.6.2016 klo 12.30 alkavassa tilaisuudessa. 

LISÄTIETOJA APURAHAN HAKIJALLE

Etsimme ensisijaisesti suomenkielisiä yhteislauluja, joissa käy ilmi, mitä lähetystyö tänä päivänä on. 
Taustatietoa siihen löytyy esim. verkkosivuiltamme www.suomenlahetysseura.fi/tyomme

Katso myös Toivon Tiekartta >>

Paras laulu pääsee Lähetysseuran nuorten musiikkiryhmän, Cuminan, ohjelmistoon.

Hakemukseen liitetään 1-2 laulua (nuotit, sanat ja äänite), joiden sanoittaja ja säveltäjä voivat olla eri ihmiset. Siinä tapauksessa apuraha jaetaan sanoittajan ja säveltäjän kesken.

Pelkästään sanoituksella tai sävellyksellä ei voi hakea apurahaa. Lauluntekijän taitoon kuuluu tehdä sanat, joita voi laulaa. Kun sävel on mukana, on myös sanoja hiottava mahdollisimman laululliseen muotoon. 

Hakemuksen mukana lähetettyjen laulujen oikeudet säilyvät tekijällä, mutta Lähetysseuralla on käyttöoikeus niihin.

Aarni Seppälä sai ensimmäisen Kaskinen-Simojoki-apurahan

Ville Myllykoski sai toisen Kaskinen-Simojoki-apurahan