Lähde liikkeelle

Lähetystyön esikoulutus (eskari) ja Lähde liikkeelle -koulutus muuttuivat yhdeksi koulutuskokonaisuudeksi vuoden 2015 alussa. Nimi Lähde liikkeelle on säilynyt kurssin nimenä ja opetussuunnitelma rakentuu aiempien koulutusten pohjalta.

Lovsang_i_Karonga_Florence_Msiska_Febbie_Mwenifumbo_Edina_Phiri.jpeg

Suomen Lähetysseuran Lähde liikkeelle -koulutuksessa tutustutaan kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön ja sen mahdollisuuksiin sekä haasteisiin. Koulutus on suunnattu opiskelijoille ja työikäisille. Koulutuksessa on yhdistetty aiemmat Lähetystyön esikoulutus (eskari) ja Lähde liikkeelle -koulutukset. Alaikäraja koulutukseen on 20 vuotta. Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea ulkomaille lyhytaikaisiin Felm Volunteer -tehtäviin.

Kurssin teemoja ovat:

  • kokonaisvaltaisen lähetystyön eri osa-alueet ja arki
  • lähetystyö Raamatussa ja työn teologiset perusteet
  • oman kutsumuksen pohtiminen
  • uskontojen ja kulttuurien välinen kohtaaminen
  • ihmisoikeuskysymykset

Rakenne ja opettajat

Kurssi koostuu lähi- ja etätyöskentelystä. Lähijaksot toteutetaan kolmena tai neljänä viikonloppuna (pe-su). Kolme viikonloppua toteutetaan ilmoitetulla kurssipaikkakunnalla. Päätoimisille opiskelijoille kurssiin kuuluu osallistuminen neljänteen viikonloppuun. Se toteutetaan Nuorten aikuisten viikonlopun yhteydessä Päiväkummun kurssikeskuksessa Orivedellä. Työelämässä ja eläkkeellä olevat kurssilaiset voivat halutessaan osallistua Päiväkummun viikonloppuun; he valitsevat ilmoittautumisen yhteydessä, suorittavatko kurssin kolmen vai neljän viikonlopun pituisena (kurssihinta on sama). Lähijaksojen välissä tehdään kirjallisia tehtäviä. Neljän viikonlopun pituinen kurssi on 5op laajuinen.

Lähde liikkeelle -koulutuksen vierailevina luennoitsijoina ja opettajina toimivat pääasiassa Suomen Lähetysseuran työntekijät. Se on vapaan sivistystyön koulutusta. Koulutuksen järjestävät Seurakuntaopisto ja Suomen Lähetysseura.

Kurssin suorittaminen vaatii osallistumista kaikkiin lähijaksoihin. Lähijaksoja voi kuitenkin korvata tulevilla kursseilla. Koulutuksen tulee olla kokonaan suoritettu ennen Felm Volunteer -tehtäviin hakemista.

Tulevat koulutukset ja hakeminen

Tulevat koulutukset löydät tästä linkistä. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella. Sen aukeamisaika ilmoitetaan koulutusten yhteydessä ja hakulomakkeen linkki löytyy tuolta sivulta. Hakuajan päätyttyä kurssin opettajat valitsevat ryhmän hakemusten perusteella. Kurssille mahtuu enintään 25 kurssilaista.

Hakukriteereinä ovat kuuluminen evankelis-luterilaiseen kirkkoon (tai muuhun kristilliseen kirkkoon/yhteisöön), kiinnostus lähetys- ja kehitysyhteistyötä kohtaan, aktiivisuus seurakunnan tai muun kristillisen järjestön toiminnassa, sopeutuvuus sekä valmius maksaa kurssin kulut. Jos kurssille on enemmän hakijoita kuin paikkoja, etusijalla ovat evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat hakijat.

Kustannukset

Kurssimaksu on n. 200 €. Tarkka hinta on merkitty kurssin kohdalle. Kurssihinta sisältää opetuksen, materiaalit ja ruokailut. Valtaosan kustannuksista kattaa Suomen Lähetysseura ja Seurakuntaopisto. Kurssi on vapaan sivistystyön koulutusta.

Lisätietoja

Koulutuskoordinaattori
elina.siukonen(at)suomenlahetysseura.fi, 040 760 6979

Ulkomaan vapaaehtoistyö

Lähetysseuran koulutukseen osallistumisen jälkeen on mahdollista hakea työalueillamme avautuviin Felm Volunteer -tehtäviin. Felm Volunteer -tehtävien kesto on 2-12 kk; useimmat tehtävät ovat kolmen kuukauden mittaisia. Hakijan koulutus, kokemus ja toiveet huomioidaan paikkoja täytettäessä. Tehtävät ovat kuitenkin pääsääntöisesti Lähetysseuran ja kumppaniorganisaation työntekijöiden avustamista, eivätkä välttämättä oman ammatin harjoittamista. 

Felm Volunteer tehtävissä tutustutaan omien tehtävien ohella Lähetysseuran ja kumppaniorganisaation muuhun työhön sekä alueen kieleen ja kulttuuriin. Lähde liikkeelle -koulutuksen tulee olla kokonaan suoritettu ennen Felm Volunteer -tehtäviin hakemista.

Vapaaehtoiset sitoutuvat vapaaehtoisjakson jälkeen kertomaan ajastaan työalueella Lähetysseuran kanssa sovituissa tilaisuuksissa. Useimmiten tämä tarkoittaa muutamaa seurakuntaa per harjoittelija.

Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea Felm Volunteer -tehtäviin Lähetysseuran eri työalueille.