Usein kysyttyä varainhankinnasta

Meneekö apu perille?

Suomen Lähetysseuran kautta apu menee perille luotettavasti. Se kanavoidaan kohteisiin paikallisten yhteistyökirkkojen ja -järjestöjen kautta. Ne ovat asiantuntijoita omilla alueillaan paikallisten kulttuurien keskellä. Niiden kautta apu menee perille myös nopeasti ja tehokkaasti. Toimintaa ohjaa vastuullisuus, luotettavuus ja läpinäkyvyys. Lähetysseuran pitkä historia takaa työn pitkäjänteisyyden.

Hankkeet myös toteutetaan yhdessä paikallisten ihmisten kanssa. Humanitaarista apua annetaan etniseen taustaan, uskontoon tai kansallisuuteen katsomatta.

Toiminnassa noudatetaan hyvän hallinnon käytäntöjä. Työ suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvän raportoinnin ohella myös muuta toimintaa seurataan talous- ja toimintaraportein. 

Mistä Lähetysseura saa rahoituksensa?

Lähetysseura saa toimintaansa varat yksityislahjoituksista, seurakuntien vapaaehtoiskannatuksen ja talousarviotuen kautta, Lähetysseuraa tukevien yhteisöjen sekä ulkoministeriön kansalaisjärjestöille suunnatun kehitysyhteistyötuen kautta.

Lähetysseura järjestää vuosittain valtakunnallisia keräyksiä, kuten Tasaus ja Joulukeräys. Katastrofivaroja kerätään silloin, kun humanitaarista apua tarvitaan maassa, jossa Lähetysseuralla on toimintaa. Lähetysseuralla on säännöllisen lahjoituksen muotoja, kummilapsitoimintaa, merkkipäivä- ja testamenttitilejä, jotka tuovat varoja.

Seurakunnilla on monimuotoisia tukihankkeita, joista vakiintunein on nimikkolähetystyöntekijän tukeminen. Tukimuodot kasvavat ja monipuolistuvat jatkuvasti. Pitkäaikaisissa seurakuntien tukihankkeissa pyritään lisäämään vuorovaikutusta avun vastaanottajan kanssa.

Suomen Lähetysseuran toiminta ja talous

 

Ovatko keräykset luvanvaraisia?

Lähetysseuran samoin kuin muidenkin järjestöjen rahankeräystä säätelee rahankeräyslaki. Rahankeräyksen toimeenpanoa varten on oltava voimassa oleva rahankeräyslupa, jollainen Lähetysseuralla on.

Keräyksen lupa-ajan päättymisen jälkeen toimitetaan rahankeräyksistä tilitys poliisihallitukseen ja Ahvenanmaan maakuntahallitukseen, keräysluvan myöntäville viranomaisille. Tilitysten tiedot ovat julkisia.

Paljonko ovat keräyskulut?

Suomen Lähetysseuran keräysten kulut ovat  keräystuotoista noin 10 prosenttia.

Miten Lähetysseuran varojen käyttöä seurataan?


Lähetysseuran tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö KPMG. Toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus toimitetaan vuosittain Lähetysseuran jäsenille ja hyväksytään yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään kesäkuussa Lähetysjuhlien yhteydessä.

Tilintarkastusyhteisö KPMG tekee Lähetysseuran kehitysyhteistyöohjelmasta vuosittain erillisen tilintarkastuskertomuksen, joka toimitetaan ulkoasiainministeriölle. Kaikki kehityshankkeet myös evaluoidaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta vähintään kerran hankkeen toteutusjakson aikana.

Lähetysseura saa ulkomaisilta yhteistyökumppaneiltaan vuosittain myös kumppanin koko toimintaa koskevat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset. Näiden avulla tarkastellaan kumppanin talouden yleistä kehitystä ja arvioidaan yhteistyön mahdollisia riskejä.

Mitä rahalla saadaan? 


Viedään hyvää sanomaa

10 e = kaksi Raamattua Kambodzhassa
20 e = pyhäkoululuokka vuodeksi Senegalissa
50 e = viisi virsikirjaa Tansaniassa
100 e = evankelistan koulutus 1 kk Thaimaassa

 

Autetaan lähimmäistä

10 e = vuoden koulutarvikkeet yhdelle oppilaalle Senegalissa
20 e = ravitsemus- ja terveyden - hoitokurssi viidelle naiselle Etiopiassa
50 e = vihannesten siemeniä viidelle pienviljelijäperheelle Nepalissa
100 e = hätäapupaketti perheelle

Apuasi tarvitaan! Lahjoita!