Keräysohjeet

Lipaskeräys

Lipas_550x218.jpg

Suomalaiset haluavat tutkitusti osallistua hyväntekeväisyyteen kaikkein mieluiten lipaskeräyksen kautta. Se on helppo ja vaivaton tapa lahjoittaa. Lipaskeräyksestä ei synny keräyskuluja, joten se on kaikkein kustannustehokkain keräystapa listakeräyksen ja suorien tilisiirtojen ohella.

Lipaskeräys on myös oiva tapa kohdata ihmisiä kadulla positiivisessa hengessä. Kasatkaa mukaan mukava porukka ja tempaus pystyyn!

Iloista mieltä, avoimuutta, faktatietoa keräyskohteista, lipas ja vilkas paikka – siinä avaimet onnistuneeseen lipaskeräykseen!

Lipaskeräyksen järjestämiseen tarvitaan:

  • lippaat ja niihin keräyslupatarrat 
  • keräysliivit 
  • nimilaput kerääjille 
  • tilityslomakkeet

Tilatkaa keräyslippaat ja liivit Lähetysseurasta hyvissä ajoin. Useimmissa seurakunnissa on valmiiksi Lähetysseuran keräyslippaita – tarkista niiden riittävyys ja kunto, tilaa tarpeen mukaan lisää ja samalla kaikkiin lippaisiin numeroidut, poliisin leimalla varustetut lupatarrat.


Liimatkaa lupatarrat lippaisiin itse. Lippaat säilytetään mielellään lukollisessa kaapissa väärinkäytösten välttämiseksi. Lippaita ei tarvitse palauttaa Lähetysseuraan, vaan ne säilytetään seurakunnassa ympäri vuoden. Jos tilaatte myös keräyslistoja, ne postitetaan kirjattuna kirjeenä yhdessä lippaiden lupatarrojen kanssa.

Lippaan voi jättää myös kaupan tai apteekin kassalle kiinni lukittuna, mikäli yritys antaa siihen luvan. Parhaiten lipas toimii kuitenkin ihmiseltä ihmiselle.

Paras tapa kerätä on pareittain tai levittäytyen tietylle alueelle suuremmalla joukolla. Näin kerääjät näkyvät katukuvassa paremmin ja saavat toisistaan rohkaisua. Tämä on myös turvallisinta. Kerääjät voivat työskennellä parin tunnin vuoroissa tai halutessaan pidempäänkin.

Hyviä keräyspaikkoja ovat kaupunkien keskustat, markettien edustat, torit, kauppakeskukset, rautatieasemat ja tapahtumat. Siis paikat, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Oltaessa yksityisellä alueella (esim. kaupat ja kauppakeskukset) täytyy keräämiseen ehdottomasti pyytää omistajan lupa. 

Lipaskerääjä voi kohdata hankaliakin kysymyksiä ja kritiikkiä liittyen rahankeräykseen, seurakuntatoimintaan tai lähetystyöhön. Varmista, että sinulla on riittävästi tietoa. Kritiikkiä ei pidä ottaa henkilökohtaisesti – sen esittäjät ovat usein äänekäs vähemmistö. On tärkeää kohdata jokainen ystävällisesti ja kohteliaasti, ryhtymättä väittelyyn. Ole rohkea!

Voitte pohtia jo yhdessä etukäteen mahdollisesti eteen tulevia tilanteita ja niissä toimimista, esimerkiksi sitä miten kohdata humalainen tai aggressiivinen ihminen. Uhkaavasta tilanteesta on parasta poistua mahdollisimman nopeasti eikä väittelyihin kannata lähteä. 

 

Listakeräys


Listakeräystä voidaan toteuttaa esimerkiksi ovelta ovelle, tai samaan tapaan kuin lipaskeräystä eli julkisilla paikoilla. Lahjoittaja kirjoittaa nimensä ja lahjoittamansa summan listaan ja kerääjä kerää rahat rahapussiin. Kun kerääjä palauttaa listan ja rahat seurakuntaan, tarkistetaan, että palautettu summa ja listaan kirjoitetut lahjoitukset täsmäävät. Keräyslistat tulee käytön jälkeen palauttaa Lähetysseuralle.

Poliisin leimalla varustetut keräyslippaat ja –listat eivät saa kadota eikä niitä saa jättää yleisiin tiloihin ilman vartiointia. Jokaisesta katoamisesta on annettava erillinen selvitys Lähetysseuralle. On suositeltavaa, että kerääjät palauttavat keräämänsä rahat heti, jotta rahaa ei pääse hukkumaan.


Paikallinen keräyksen koordinaattori kirjoittaa ylös jokaisen lippaan tai listan vastaanottaneen henkilön nimen ja yhteystiedot ja pyytää kuittauksen. Näin voidaan seurata keräysvälineiden hallussapitoa ja palautusta. Jos syntyy epäilyjä väärinkäytöksistä tai esimerkiksi varkaudesta, asiasta on heti ilmoitettava Lähetysseuran kampanjatoimistoon ja poliisille.


Kerääjien kutsuminen mukaan

Vapaaehtoisten etsinnässä kannattaa hyödyntää keräystoimintaryhmän ja seurakunnan työntekijöiden olemassa olevia laajoja verkostoja. Kaikki voivat olla mukana kerääjien etsimisessä!
Eri tapoja löytää kerääjiä:

  • Lehti-ilmoitukset & keräysinfoillat 
  • Seurakunnan nettisivujen ilmoittautumislomake
  • Henkilökohtaiset kontaktit 
  • Kokonaiset ryhmät: isoset, partiolaiset, harrastusryhmät tai työpaikkaporukat, urheiluseurat, järjestöt (Martat, Rotaryt, jne.) 
  • Soittokierros mahdollisille kerääjille


Lapset voivat mainiosti olla mukana keräämässä aikuisten kanssa. Kerääjiksi kannattaa pyytää myös rippikouluisosia, partiolaisia ja muita seurakunnan nuoria. Nuorilta (alle 16 v.) on hyvä pyytää huoltajan suostumus.

Vapaaehtoisten saamiseksi mukaan voitte järjestää seurakunnassa keräykseen liittyvän infoillan. Iltaa kannattaa mainostaa etukäteen seurakuntalehdessä ja ilmoitustauluilla sekä seurakunnan muissa tilaisuuksissa. Infotilaisuudessa kerrotaan perustietoa keräyksestä.

Voitte pyytää myös oman hiippakuntanne lähetystoimistosta vierailevaa lähettiä tai Lähetysseuran aluetyöntekijää esittelemään Lähetysseuran työtä (ks. hiippakuntatoimistojen yhteystiedot). Lähettivierailuista sovitaan Lähetysseuran aluetoimiston kanssa.

Vapaaehtoisten kouluttaminen

Koulutus motivoi ja luo yhteishenkeä. Ennen keräyksen aloittamista kootaan vapaaehtoiset pieneen koulutustilaisuuteen. Koulutuksessa selvitetään, mitä tehdään, miksi tehdään ja ketkä ovat mukana. Kerrataan perustiedot Lähetysseurasta ja keräyksestä sekä keräyskohteista ja jaetaan materiaalia. Kun asia on sisäistetty, valmistaudutaan kertomaan asiasta muille. Samalla selvitetään käytännön kysymykset, kuten jaetaan keräysvuorot ja -alueet, sovitaan mistä lippaat ja liivit haetaan ja milloin ja mihin palautetaan.

Vapaaehtoiset voidaan myös ennen keräämään lähtöä siunata jonkin jumalanpalveluksen yhteydessä tehtäviinsä.

Keräyksen päätyttyä kannattaa järjestää yhteinen palaute- ja arviointikeskustelu ja kiittää osallistujia hyvästä työstä.

Tiedottaminen


Lähetysseuran viestintäosasto ja kampanjatoimisto huolehtivat valtakunnallisesta keräysviestinnästä ja -mainonnasta. Paikallinen viestintä (paikallislehdet ja –radiot) on kuitenkin ihmisiä kiinnostavaa, ja viestin läpimenon kynnys paikallisella tasolla on matalampi.

Tiedotuksessa apuna voi olla seurakunnan tiedottaja, jolla on ehkä valmiit kontaktit paikkakunnan tiedotusvälineisiin. Seurakunnan keräystapahtumasta voi tehdä myös lehdistötiedotteen noin viikkoa ennen tapahtumaa (harvoin ilmestyviin lehtiin paljon aiemmin). Toimittajia kannattaa ehdottomasti kutsua henkilökohtaisesti seuraamaan keräystapahtumia ja -konsertteja.

Keräysryhmässä voi olla oma tiedotusvastaava, joka tekee tiedotussuunnitelman yhdessä seurakunnan tiedottajan kanssa. Tietoa keräyksestä löytyy keräysmateriaalista ja Lähetysseuran nettisivuilta, myös kuvia ja logoja saa Lähetysseuralta pyydettäessä.

 

Kampanjatoimiston yhteystiedot:

Suomen Lähetysseura
Kampanjatoimisto
Tähtitorninkatu 18
00141 Helsinki


Sähköposti kampanjat@suomenlahetysseura.fi
Puhelin 020 7127 256

 

Vinkki: Järjestä Lasten Pankki -gaalailta 


Vihdin seurakunnassa järjestettiin Gaalailta 20.11.2012 ja siitä oli vain hyviä kokemuksia. Mirca Kukkasniemi kirjoittaa:

”Minusta näissä kaikissa onnistuttiin. Erityisen iloinen olen niistä uusista kontakteista, joita saimme luotua seurakuntalaisiin juuri erilaisten esiintyjien myötä.

Gaalassa esiintyi laaja kirjo eri esiintyjiä: Tyttöbändi, koulun kuoro, Cheerleaderit, agapella yhtye, bändi, kilpavoimisteluryhmä, Vihdin teatteri.. kaikki tärkeitä uusia kontakteja. Loimme yhteyksiä myös eri yrityksiin.

Uskon, että kaikella tällä on vaikutusta myös ihmisten osallisuuden kokemukseen: olemme yhdessä, minä tärkeänä seurakuntalaisena kantamassa korteni kekoon. Niiden vaikutuksia ei voi mitata rahassa.”

 

Kaikki seurakunnat mukaan lasten paremman elämän puolesta!

 

Lisätietoa: kummit@suomenlahetyseura.fi

maarit.maenpaa@suomenlahetysseura.fi