Koulutustoiminta

tansaniakohtaaminen550x220.jpg

Tilaa asiantuntija kouluttamaan 

Erilaisiin erityisasiantuntemuksen tarpeisiin tarjoamme kouluttajia puhumaan kokonaisvaltaisesta lähetystyöstä ja monikulttuurisuudesta.

 

Lapset ja lähetys – ja lapset ja monikulttuurisuus – koulutukset lapsityössä toimiville

3-6 tuntia

Sisältö:

Lapset ja lähetys -koulutus vastaa kysymyksiin, mitä lähetystyö mm on, miten lähetystyö ja lapset kohtaavat sekä miten lähetys ja kansainvälisyys voivat näkyä lapsityössä. Koulutus antaa myös käytännöllisiä toimintavinkkejä.

Lapset ja monikulttuurisuus – koulutuksen teemoina monikulttuurisuus, maahanmuuttajat ja uskontodialogi.

Yhdellä kouluttajalla max 20 osallistujaa. Hinta noin 200–400 e + matkat ja muut mahdolliset kulut.

Lisätietoja: Pirjo Lehtonen-Inkinen, vastaava kasvatuksen asiantuntija puh. 020 7127 277 tai pirjo.lehtonen-inkinen@suomenlahetysseura.fi

 

Lähde liikkeelle – koulutus

Lähde Liikkeelle – koulutus on Suomen Lähetysseuran ja Seurakuntaopiston 3x3 pv kestävä koulutus. Kurssilla syvennytään nykypäivän lähetystyön kysymyksiin, teologisiin perusteisiin ja omaan kutsumukseen. Kurssin jälkeen on mahdollisuus hakea Lähetysseuran työalueille 2-6 kk mittaiselle harjoittelu/vapaaehtoistyöjaksolle. Kurssin ohjelman tuottavat pääosin Lähetysseuran työntekijät. Koulutus voidaan toteuttaa alueellisesti, jos tilat ja kurssin markkinointi onnistuu koulutusta tilaavat tahon puolesta. Kurssi voidaan muovata joko vapaaehtoisille tai seurakunnan työntekijöille. Kurssin suunnittelu on aloitettava vähintään 6kk ennen ensimmäistä viikonloppua.

Hinta 200€/osallistuja (sis. ruuat, materiaalit, ja opetuksen).

Lisätietoja: Emma Sihvola, koulutuskoordinaattori puh. 040 7606 979 tai emma.sihvola@suomenlahetysseura.fi

 

Maailmojen messu -koulutus

Puolen päivän (3-4 h) koulutus seurakunnalle, joka haluaa järjestää monikulttuurisen messun

Käsiteltäviä teemoja:

• mikä on monikulttuurinen messu ja messun tavoitteet

• seurakuntien toimintaympäristö monikulttuurisuuden näkökulmasta

• vieraanvaraisuus monikulttuurisen messun lähtökohtana

• messun suunnittelu ja markkinointi

• maahanmuuttajien/ulkomaalaistaustaisten kutsuminen mukaan suunnitteluun ja toteuttamiseen

• sana ja rukous monikulttuurisessa messussa

• monikulttuurinen musiikki messussa

Hinta: Suomen Lähetysseuran kouluttajan matkakulut

Muusikon (Pekka Nyman, Antti Vuori, Maria Laakso) palkkio (300 €) ja matkakulut

Tiedustelut ja tilaukset: Kirsti Kosonen, monikulttuurisuustyön asiantuntija puh. 040 759 1170 tai kirsti.kosonen@suomenlahetysseura.fi

  

MOD-kurssi (Moninaisuus, oivallus ja dialogi)

MOD-kurssilla tarkastellaan kriittisesti omia asenteita ja arvoja.

Koulutus on toiminnallista ja sisältää vuorovaikutteisia tehtäviä ja yksilöllistä pohdintaa, joissa

pureudutaan erilaisuuden kohtaamiseen ja sen esille nostamiin tietoisiin ja tiedostamattomiin pelkoihin ja ennakkoluuloihin. Monipuolisissa harjoitteissa oivalletaan millaiset arvot ja asenteet ohjaavat käsityksiämme ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista.

MOD antaa myös pedagogisesti tehokkaita työvälineitä kulttuurien ja erilaisuuden kohtaamiseen arjessa ja haastaa aitoon vuoropuheluun.

Peruskurssi (2 päivää)

• käsitellään omaa identiteettiä, kulttuuria ja maailmankuvaa

• perehdytään ennakkoluuloihin, erilaisuuteen ja syrjinnän syntymiseen

Jatkokurssi (2 päivää)

• tutustutaan syrjinnän ja rasismin muotoihin

• sekä yhteiskunnallisiin valtarakenteisiin

• tavoitteena ymmärtää yhteiskunnallisia

• muutoksia moninaisuuden näkökulmasta

Hinta noin 1000 e / 2 päivää / 2 kouluttajaa. + kulut (matkat, yöpyminen)

Lisätietoja: Pirjo Lehtonen-Inkinen, vastaava kasvatuksen asiantuntija puh. 020 7127 277 tai pirjo.lehtonen-inkinen@suomenlahetysseura.fi

 

Kansainvälisyyskasvatus

Suomen Lähetysseura on tuottanut opetusmateriaaleja globaalikasvatusaiheista: ihmisoikeudet, ruokaturva, hiv ja aids, uskonnonvapaus, köyhyys ja demokratia. Materiaali on ensisijaisesti suunnattu lukioikäisille ja aikuisille, mutta materiaaleissa on tehtäviä jotka soveltuvat myös nuoremmille.

Lokakuussa 2015 valmistuu opetusmateriaali kehitysyhteistyöstä.

Tarjoamme koulutusvierailuja yllä olevista teemoista pyydettäessä myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja: Pia Rinne, kansainvälisyyskasvatuksen kouluttaja puh. 020 7127 014 tai pia.rinne@suomenlahetysseura.fi

 

Sana Sanasta – koulutus

Monikulttuurisen ryhmän ohjaajakoulutus perustuu virikeaineistoon:

Sana Sanasta – kirja sinusta, Jumalasta ja kirkosta Suomessa, Riitta Heino ja Anneli Hukari,

Suomen Lähetysseura 2014

puolen päivän (3-4 h) koulutus

Käsiteltäviä teemoja:

• monikulttuurisen ryhmän ohjaamisen periaatteisiin tutustuminen

• Sana Sanasta -työkirjan käyttöön tutustuminen

• osallistujien monikulttuurisista ryhmistä saatujen kokemusten jakaminen

Hinta: 200 € ja kouluttajan matkakulut

Tiedustelut ja tilaukset: Kirsti Kosonen, monikulttuurisuustyön asiantuntija puh. 040 759 1170 tai kirsti.kosonen@suomenlahetysseura.fi

 

Ystävänä maahanmuuttajalle -koulutus (puoli päivää/ 4 tuntia)

Käsiteltäviä teemoja:

• vieraanvaraisuuden raamatulliset juuret

• jokainen voi olla ystävä

• mikä otettava huomioon toista kulttuuria edustavan henkilön

kohtaamisessa

• yhteisöllisen ja yksilöä korostavan kulttuurien yhtäläisyydet ja erot

• maahanmuuttajan tutustuttaminen uuteen asuinpaikkaan ja sen palveluihin

Hinta: 200 e + kouluttajan matkakulut (tai sopimuksen mukaan)

Tiedustelut ja tilaukset:

Kirsti Kosonen, monikulttuurisuustyön asiantuntija, puh. 040 759 1170 tai
kirsti.kosonen@suomenlahetysseura.fi

 

Hiippakunnille ja rovastikunnille tarjottava teemoja seminaareihin, koulutuspäiviin tms.

• Globaali kristinusko: kristinuskon maantieteen muutokset, etelän kristillisyys ja sen haasteet pohjoisten kirkoille, kontekstuaaliset teologiat.  

• Kirkon missio 2000-luvulla 

• Missio ja kehitys, kansainvälinen diakonia

• Lähetys ja nuorisotyö: lähetystyö innostaa nuoria- sisältöä ja menetelmiä.

• Missionaarinen kirkko: kasvavien kirkkojen erityispiirteitä, yhteisen rukouksen merkitys, mitä voimme oppia muualta ja mitä voimme olla antamassa. 

• Monikulttuurisuuden kohtaaminen Suomessa ja omassa seurakunnassa, työntekijöiden kouluttaminen

• Raamattutunteja 

• Erityisteemat: helposti syrjäytetyt ihmisryhmät, hiv ja aids, rauha ja sovinto (mm Syyrian ja Myanmarin erityishankkeet), ruokaturva, ihmisoikeudet, vammaisuus, uskonnonvapaus 

• Tasaus – v 2014–15 Vammaisten oikeudet

• Vaikuttamistyö osana kirkon missiota – sisältöä ja menetelmiä - erimittaisia kokonaisuuksia

Lisätietoja: Raisa Takala puh 020 7127 209 tai raisa.takala@suomenlahetysseura.fi

 

 

 

Suomen Lähetysseuran monikulttuurisuustyö 


Lähetysseuran monikulttuurisuustyö palvelee seurakuntia.

Lataa tästä monikulttuurisuustyömme esite: sähköpostiin tai taitettava.

Tutustu koulutustoimintaamme ohessa.

Ohjelmaa tilaisuuksiisi -osiosta löydät osallistavaa teatteria vieraanvaraisuudesta.

Maailmojen messu ja sen virikemateriaali on ladattavissa aineistopankissamme.

Palmu ja omenapuu musiikkinäytelmän voi tilata seurakunnan tilaisuuteen täältä. 

Monikulttuurisuustyön asiantuntija
Kirsti Kosonen
p. 040 759 11 70
kirsti.kosonen@suomenlahetysseura.fi