Lähetystyöntekijät Suomessa

Tilaa lähetystyöntekijä kertomaan työstä tai saarnaamaan:

Tarjoamme seurakunnille mahdollisuuden kutsua lähetystyöntekijä kertomaan lähetystyöstä omiin tapahtumiinsa. Ota yhteys vierailupyynto@suomenlahetysseura.fi

 

 
Anne Ijäs

Olen Anne Ijäs. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri. Olen ollut lähetystyössä mieheni Juhan kanssa Taiwanissa vuodesta 1988 lähtien. Olen ollut mukana seurakuntatyössä, toimien erityisesti lasten, naisten ja musiikin parissa.

Tällä viimeisimmällä jaksollamme pidimme hiljaisuuden retriittejä sekä koulutimme paikallisia pitämään itse retriittejä. Teimme myös perhetyötä sekä Taiwanissa, että Manner-Kiinan puolella.

Kerron mielelläni Taiwanissa tehtävästä monipuolisesta lähetystyöstä: seurakuntatyöstä, huumevieroitustyöstä, luterilaisen seminaarin työstä sekä kristillisestä radiotyöstä sekä elämästä Taiwanissa yleensä.
Minä olen myös kasvanut lähetyslapsena Taiwanissa ja olen kuuden lähetyslapsen äiti ja kolmen lähetyslapsen isoäiti, joten tämä aihepiiri on lähellä sydäntäni. Olen myös työstänyt sitä, mitä merkitsee tunnetasolla olla lähetystyöntekijä.

Vierailen mielelläni seurakunnan eri tilaisuuksissa, kouluissa ja rippikouluissa.

   
 Juha Ijäs
 

Olen Juha Ijäs, pastori ja lähetystyöntekijä.  Työalueenani on ollut Taiwan.  Olen ollut Lähetysseuran palveluksessa vuodesta 1988 alkaen. 

Työkokemusta minulla on yleisestä seurakuntatyöstä.  Olen paljon saarnannut eri seurakunnissa, kuunnellut elämäntarinoita ja kertonut Jeesuksesta.  Olen myös ollut mukana seurakuntien ja lähetyksen hallinnossa.  Käyn mielelläni saarnaamassa. Voisin tarjota saarna-apua yksipappisissa seurakunnissa. 

Vaimoni Annen kanssa olemme tehneet yhdessä mm. perhetyötä ja vetäneet hiljaisuuden retriittejä. Meitä voi kutsua myös yhdessä vierailemaan.   Lempi Raamatun jakeeni on: ”Minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itse kullekin uskovalle pelastukseksi”.

   
   
 Tuula Kosonen

Olen Tuula Kosonen ja asun Joensuussa. Olen alkuperäiseltä koulutukseltani nuorisotyöntekijä. Myöhemmin olen opiskellut kielitiedettä, teologiaa ja kreikkaa ja päätynyt raamatunkääntäjäksi. Olen ollut mieheni Kimmon kanssa Thaimaassa lähetystyössä vuodesta 1998 asti vuoteen 2015.

Kielet, kulttuurit ja vähemmistökansat ovat aina kiehtoneet minua ja olen kiitollinen siitä, että työssäni juuri nämä asiat ovat avainsemassa. Näin on Jumala johdattanut! Olen toiminut akenkielisen uuden testamentin käännöstyössä yhdessä paikallisen tiimin kanssa. Työssäni olen joutunut päivittäin käyttämään kolmea kieltä, englantia, thaita sekä akea. Kotona olemme puhuneet suomea.

Saimme tiimin kanssa juuri uuden testamentin valmiiksi ja nyt on hyvä aika olla muutama vuosi kotimaassa. Käyn mielelläni vierailemassa seurakunnissa kaikenlaisissa tilaisuuksissa, jumalanpalveluksissa ja lähetystilaisuuksissa, pienpiireissä, rippikouluissa tai lasten kerhoissa. Teen myös mielelläni kouluvierailuita.

   
 Leena Mgaya

Olen Leena Mgaya, asun Joensuussa. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja-diakonissa.

Olen työskennellyt lähetystyössä Tansaniassa hiippakunnallisessa diakoniatyössä Tansanian ev.lut. kirkon Eteläisessä hiippakunnassa vuosina 2004 – 2008 sekä 2013 – 2015. Työnkuvaani kuului mm. orpolapsityötä ja vammaistyötä Suomen Lähetysseuran kummityön puitteissa, diakoniatyön kehittämistä sekä opetustyötä diakonian aiheista kirkon työntekijöille sekä vapaaehtoisille.

Kerron mielelläni kirkon työstä ja ihmisten elämästä Tansaniassa. Tällä hetkellä sydäntäni lähellä ovat vammaiset ja orpolapset. Lähetystyö sekä kansainväliset kysymykset muutenkin ovat minulle tärkeitä.

 

 

 

 

 

 Maria Stirling

Olen Maria Stirling ja asun Kuopiossa. Olen ollut Botswanassa 25 vuotta. Koulutukseltani olen kanttori, mutta olen opiskellut myös kielitieteitä ja tällä hetkellä opiskelen teologiaa. 

Olen kiinnostunut kielistä ja jumalanpalveluksesta. Työhöni kuului muun muassa monikielisen laulukirjan kokoaminen, uuden liturgian kehittäminen yhdessä paikallisten kanssa sekä hallinnollisia tehtäviä. Työtoverini olivat suurimmaksi osaksi vapaaehtoisia. Pääsin myös tutustumaan monipuolisesti kirkon työhön eri puolilla Botswanaa. Työni Botswanassa on siirtynyt paikallisille ja olen nyt Suomessa muutaman vuoden.

Vierailen mielelläni kouluilla ja seurakunnan eri tilaisuuksissa. Voin kertoa nuoresta afrikkalaisesta kirkosta, kummilapsityöstä sekä perheiden, nuorten ja lasten elämästä Botswanassa. Mielenkiintoisia aiheita ovat monikulttuurisuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys. Olen mielelläni mukana jumalanpalveluksessa ja olen myös saarnannut muutaman kerran.

   
Maria Westerling

Olen Maria Westerling ja asun Helsingissä. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja-diakonissa. Olemme mieheni kanssa olleet Nepalissa Lähetystyössä vv. 2012–2016 sekä 1980-luvulla seitsemän vuotta. Tässä välissä olen toiminut Lähetysseuran ruotsinkielisessä palvelussa.

Lähetysseuralla on Nepalissa useita yhteistyökumppaneita. Yhdessä parannamme syrjittyjen ihmisryhmien elinolosuhteita ja tuomme toivoa heidän elämäänsä. Minä toimin kirkollisen työn koordinaattorina ja tiedottajana. Työtehtäviini kuului mm. koulutusten järjestäminen ja kumppanijärjestöjen tukeminen. Lähetysseuran moninainen työ tuli minulle tutuksi ja kerron mielelläni mitä työmme kautta olemme saaneet aikaan. Lähetystyö on tiimityötä jossa seurakunnat ja seurakuntalaiset ovat vahva osa sitä. Tapaan seurakuntavierailuilla mielelläni eri-ikäisiä. Esimerkkejä vierailujeni sisällöiksi:

  • Nepalin kirkon kasvu ja kristittyjen arki
  • Seurakunta- ja diakoniatyö Nepalissa
  • Parempi elämä Nepalin daliteille, vammaisille ja muille syrjityille ryhmille
  • Kummityö
  • Katastrofi- ja jälleenrakennustyö v. 2015 maanjäristyksen jälkeen
   
 Ari Vitikainen

Olen Ari Vitikainen, asun Helsingissä. Olen toiminut kehitysyhteistyöhankkeiden koulutusneuvonantajana Kambodzhassa ja Laosissa vuodesta 2001 vuoteen 2015.

Kambodzhassa työmme innostavampia asioita oli nähdä kuinka maan syrjäseuduilla, yhteisönsä kehitysprojekteissa mukana olleet vähemmistönuoret kasvoivat ja kehittyivät vuosien kuluessa opettajiksi, kouluttajiksi, taiteilijoiksi, kehitystyön ja seurakuntiensa johtajiksi. 

Laosissa sydämelleni jäi erityisesti öshi-kansa, joka elää uuden ajan murroksessa. Öshi kansasta ja työstä heidän parissaan kertovan Laosin Vuorilla -kuvakirjan voi ostaa Lähetysseuran verkkokaupasta. 

Valokuvaajana olen tottunut kertomaan asioista kuvien avulla, ja siksi sisällytän mielelläni myös esityksiini runsaasti kuvamateriaalia.  Minulle läheisiä aihepiirejä ovat etnisten vähemmistökansojen parissa tapahtuva kielenkehittämis-, koulutus- ja kehitysyhteistyö.