Nenäpäivä Nepalin lapsille

nepal_550x300.jpg

 

Suomen Lähetysseura tukee Nenäpäivä-keräyksen varoin Nepalissa työtä, joka parantaa lasten ja naisten asemaa sekä tukee kokonaisia yhteisöjä – erityisesti etnisiä vähemmistö- ja dalit- eli alakastisten yhteisöjä – kohentamaan koulutusta, ruokaturvaa, terveyttä ja toimeentulomahdollisuuksia.

Nepalissa sielläkin, missä opetusta on saatavilla, sen laatu on usein heikkoa ja opetusmateriaalit puutteellisia. Lähetysseura tukee usean piirikunnan alueella paikallisia yhteisöjä ja viranomaisia parantamaan sekä julkisen että yhteisöpohjaisen peruskoulutuksen saatavuutta ja laatua.

Dolakhan ja Kavren piirikunnissa opettajille opetetaan lapset paremmin huomioivia opetusmenetelmiä ja kouluympäristöä muokataan lapsiystävällisemmäksi: perustetaan kerhoja ja kirjastoja sekä annetaan tilaa leikille ja luovuudelle. Siellä toimii jo yli 60 mallikoulua, joissa mm. oppilaiden poissaolot ovat vähentyneet muutamassa vuodessa 90 %. 

Keski-Nepalissa Dhadingin alueella väestö on täysin riippuvainen maanviljelyksestä, mutta vuoristoisella seudulla vain 15 % perheistä saa viljelyksiltään riittävästi ravintoa. Naisista paikoitellen vain 5 % osaa lukea. Kyliin on mm. perustettu äitiryhmiä, jotka saavat koulutusta hygieniasta, terveellisestä ravinnosta, viljelyn ja toimeentulomahdollisuuksien kehittämisestä jne. Näkyvä tulos on mm. se, että hankekylissä ei enää kuole lapsia ripuliin.

Nenäpäivän tuki ulottuu yli 60 000 ihmiseen: naisiin ja lapsiin, koululaisiin ja heidän vanhempiinsa, opettajiin ja terveydenhuoltohenkilöstöön.

 

Nenapaiva_yleinen_1.jpg 

Nenäpäivä-säätiö

Nenäpäivän järjestää Nenäpäivä-säätiö. Se ohjaa kampanjatuoton sen toiminnassa mukana oleville järjestöille, jotka ovat Suomen Punainen Risti, Kirkon Ulkomaanapu, Suomen UNICEF, Pelastakaa Lapset, Plan Suomi Säätiö, Fida International, Suomen Lähetysseura, SASK ja Solidaarisuus. Yleisradio tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.

 

Lue lisää nenapaiva.fi


Dolakha ja Kavre ovat syrjäisiä alueita Itä-Nepalissa. Siellä toimii 60 mallikoulua, joissa opettajille on opetettu uusia, lapsikeskeisiä opetustapoja ja joihin on perustettu kirjastot sekä toimitettu opetusmateriaaleja ja leikkivälineitä. Viidessä vuodessa oppilaiden poissaolot ovat vähentyneet 90 prosenttia. Kuva Kirsti Kirjavainen

 

Lapset syövät terveellisemmin 


”Ghairangin kylässä Dhadingin läänissä järjestetään kuukausittain lasten punnitus- ja ravitsemustietoisuustapahtuma. Lähetysseuran yhteistyöjärjestö Shanti Nepal on kouluttanut vapaaehtoisen ravitsemusneuvojan, joka toimii yhdessä kunnallisen vapaaehtoisen terveysneuvojan kanssa.

Kylän kotitaloudet elävät maataloudesta saaduilla tuloilla, mutta lapset ovat kärsineet aliravitsemuksesta, sillä äideillä ja perheillä ei ole riittävästi tietoa monipuolisesta ravitsemuksesta. Kuukausittaisten punnitusten avulla lasten painoa voidaan seurata. Seurantataulukko on tehty selkeäksi niin, että äitien on mahdollista ymmärtää painokäyrän merkitys myös ilman lukutaitoa. Punnitusten ohella vapaaehtoiset neuvovat äitejä riittävästä ravitsemuksesta.”

kehitysyhteistyökoordinaattori Hannaleena Pölkki