Hallitus ja vuosikokous

Hallitus

Suomen Lähetysseuran hallitukseen kuuluu 12 vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen jäsenet 2016-2017

Kirkkoherra Helena Castrén, Mikkelin hiippakunta
Ohjelmapäällikkö Heidi Juslin-Sandin, Porvoon hiippakunta 
Kirjailija Anna-Mari Kaskinen, Espoon hiippakunta
Kirkkoherra Jaana Marjanen, Kuopion hiippakunta 
Lähetystyön koordinaattori, Ulla Mäkinen, Oulun hiippakunta
Suurlähettiläs emeritus Ilari Rantakari, Helsingin hiippakunta
Varatuomari, talous- ja hankintajohtaja Mirja Niemi, Lapuan hiippakunta
Vs. kirkkoherra Jussi Peräaho, Lapuan hiippakunta, Uusheräys
Toimistopäällikkö Lea Purhonen, Helsingin hiippakunta
Rehtori Tapani Rantala, Turun arkkihiippakunta
Piispa Matti Repo, Tampereen hiippakunta
Toimitusjohtaja Vesa Viitaniemi, Turun arkkihiippakunta

Vuosikokous

Vuosikokous on Suomen Lähetysseuran ylin päättävä elin, joka kokoontuu vuosittain kesäkuussa valtakunnallisten Lähetysjuhlien yhteydessä. Vuosikokous vahvistaa Lähetysseuran tilinpäätöksen sekä valitsee hallituksen.

Vuosikokoukseen edustajia lähettävät Lähetysseuran jäsenet, joita ovat Suomen ev.lut. kirkon kaikki seurakunnat. Lähetysseuralla on lisäksi muita yhteisöjäseniä sekä henkilöjäseniä.

Seuraava vuosikokous järjestetään Turussa 20.5.2017.

Yhteisöjäseniämme ovat:

Vuosikokousedustus 


Seurakunnat saavat lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia läsnä olevan jäsenmääränsä (tilanne 1.1.2017) mukaisesti

  • – 15000 jäsentä: enintään 2 edustajaa
  • 15001 – 30000 jäsentä: enintään 3 edustajaa
  • yli 30000 jäsentä: enintään 4 edustajaa

Muut yhteisöjäsenet saavat lähettää yhdistyksen kokouksiin enintään kaksi edustajaa.