Lähetystyö Pakistanissa

pak_opetus_nuori1.jpg

KehitysyhteistyöKehitysyhteistyö Kirkollinen työKirkollinen työ KummityöKummityö

Pakistan on väkiluvultaan maailman kuudenneksi suurin maa, jossa on maailman toiseksi suurin muslimiväestö. Pakistan syntyi Intian muslimien halutessa oman islamilaisen valtion. Pakistanin kehitystä ovat hidastaneet sisäpoliittiset ristiriidat. Viime vuosikymmenen aikana köyhyys on kuitenkin vähentynyt. Reilu kymmenesosa väestöstä elää kuitenkin edelleen köyhyysrajan alapuolella. Puolet maan väestöstä elää maatalouden varassa.

Lähetysseuran kumppani Pakistanissa on Pakistanin kirkon Peshawarin hiippakunta.

Suomen Lähetysseura on tehnyt lähetystyötä Pakistanissa vuodesta 1960. Lähetysseuran tuki keskittyy koulutukseen, kristilliseen kasvatukseen sekä terveydenhuoltoon. Lähetysseura tukee myös paikallisia kristillisiä järjestöjä.

Kummityöllä tuetaan 950 vähävaraisen lapsen koulunkäyntiä Peshawarin hiippakunnassa.

Pakistanin luoteisosassa Afganistanin rajalla tuetaan Tankin sairaalaa. Se palvelee sekä lähiympäristön ihmisiä että myös kauempana vuoristoseudulla asuvia ja on erikoistunut naisten ja lasten terveydenhoitoon. Sairaalassa on sisätautien, kirurginen, synnytys- ja fysioterapiaosasto.

Sairaala tekee avoterveydenhuoltotyötä äitiys- ja lastenneuvolassa. Se on valtion hyväksymä perhesuunnittelukeskus ja kouluttaa perushoitajia pääasiassa sairaalan omiin tarpeisiin.

Tukea erityisesti naisten ja lasten terveydenhuoltoon saa myös Risalpurin klinikka.

Alueen väestön koulutus- ja tulotaso on alhaisempi kuin maassa keskimäärin. Keskeinen väline ihmisten elämäntilanteen vahvistamiseen on lukutaito. Siksi Peshawarin hiippakunta pyörittää kaikille avointa lukutaito- ohjelmaa. Lukutaito-ohjelman ohessa on myös ompelu- ja käsientaito kursseja naisille.

Lähetysseura tukee Karachissa St. Thomasin pappisseminaaria, joka on kolmevuotinen Pakistanin kirkolle pappeja valmistava oppilaitos.

Matalan kynnyksen tavoittavaa työtä tehdään esimerkiksi kadun varsiin sijoitetuissa lukutuvissa. Niissä voi piipahtaa suoraan kadulta lukemaan päivän lehtiä tai tarjolla olevaa kristillistä kirjallisuutta sekä keskustelemaan henkilökunnan kanssa. Seurakunnat toteuttavat myös ulospäin suunnattuja evankelioimis- ja rukouskokouksia kirkoissaan.

Myös raamatunkäännöstyö on tärkeää vähemmistökielisillä alueilla. Khyber Pakhtunkwan maakunnassa enemmistön äidinkieli on pashtu, jolle Vanhaa Testamenttia paraikaa käännetään.

Islamilaisessa maassa, joka rajoittaa vahvasti muiden uskontojen julkista opiskelua, kirjekursseilla on erityinen merkitys. Maan yleiskielellä, urduksi, on 16 kurssia. Peshawarin raamattukirjekurssikeskuksen kautta voi opiskella myös englannin- ja pashtunkielisiä kursseja.

Peshawarin hiippakunnan kasvatustyö keskittyy toimintaan naisten, lasten ja vammaisten parissa.

Lisäksi Lähetysseura tukee Peshawarin hiippakunnan tekemää eri uskontojen välistä dialogia ja edistää näin rauhan rakentamista.

 

Kummityö Pakistanissa 


Suomen Lähetysseura on pitkään tukenut Peshawarin hiippakunnan koulujen rakentamista ja kehittämistä. Tuloksena on hyvin toimiva kirkon koulujen verkosto koko maakunnan alueella. Nyt halutaan varmistaa, että myös köyhimmillä lapsilla on pääsy näihin kouluihin.

Kummien avulla noin 900 vähävaraisten perheiden lasta saa mahdollisuuden käydä hyvää koulua. Erityisesti tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt ja heidän lukutaitonsa parantunut. Kirkon koulutyö rakentaa uskontojenvälistä yhteisymmärrystä ja rauhaa väkivallan ja levottomuuksien keskellä.