Evenemang

28-30.8: Seniordagar (finskt program) vid Finska Missionssällskapets lägergård Päiväkumpu.

30.9.2017: Lokala förmågor goes mission, Liljendal.

5-8.10.2017: Keswick-möten i Missionskyrkan, Observatoriegatan 18, Helsingfors.

4.11.2017: André Ravall håller praktisk missionsworkshop under Höstdagarna (HD) i Toijala. Arr. Förbundet Kristen Skolungdom (FKS). SE https://hostdagarna.fi/ för mera info.

7.12.2017: De vackraste julsångerna kl. 18, Missionskyrkan, Observatoriegatan 18, Helsingfors.

Församlingsbesök

7-8.9.2017: Skolbesök, Muonio församling. Mia Westerling.

9-10.9.2017: Mia och Ben Westerling medverkar i Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat.

16.9.2017: Mia Westerling medverkar med information om Utjämningskampanjen på Morotsmarknaden, kl 11-14, Åbo torg.

20.9.2017: "Hopp och tro i Nepal" med Mia Westerling, kl. 14 vid Mariagården, Liljendals pensionärer.

24.9.2017: Raseborgs prosteris missiondag i Pojo kyrka kl.12 högmässa med kyrklunch. Kl. 13.30 "Hopp och tro i Nepal" med Mia Westerling.

26.9.2017: Vad är hem? Att växa upp som missionärsbarn. Charlotte Steffansson besöker Tisdagsklubben kl. 13:30, Grankulla kyrkas övre sal. Grankulla svenska församling.

3.10.2017: Nepalkväll i Sunds församlingshem. "Hopp och tro i Nepal" med Mia Westerling.

5.10.2017: kl. 11:30 Lunchmässa med program efteråt i Mariehamns församlingshem. "Kristna aktörer i kamp mot våld mot kvinnor i Nepal" med Mia Westerling.

7.10.2017: Andrey och Christina Heikkilä besöker Vasa svenska församlings missionshelg.

9-15.10.2017: Mia Westerling besöker Korsholms svenska församling (se församlingens hemsida för programmet i sin helhet, www.korsholmssvenskaforsamling.fi)

18.10.2017: Lunch kl. 12, varefter Mia Westerling berättar om senaste nytt om missionsarbetet i Nepal. Ekenäsnejdens svenska församling.

23.10.2017: Missionsbingo i Ingå församlingshem kl. 14:30-19. Glimtar från arbetet i Nepal med Maria Westerling.

25.10.2017: Missionskväll i Vanda svenska församling. Mia Westerling medverkar.

29.10.2017: Mia Westerling talar vid missionslunch efter högmässa i Sibbo kyrka kl. 12. Tema: Kristna aktörer i kamp mot sociala orättvisor. Om påverkansarbete i Nepal. Sibbo svenska församling.