Bemärkelsedagar och kondoleanser

merkkipaiva550x220.jpg

Delad glädje är större glädje

Det är roligt att ge och få gåvor, men många har redan allt. Vi erbjuder dig och dina närmaste, möjligheten att ge en gåva som kan förändra världen. Med en bemärkelsedagsdonation hjälper du de allra svagaste att få en bättre framtid.

När du planerar en bemärkelsedonation, ta kontakt.

Vi behöver förutom dina kontaktuppgifter också tidpunkten för din bemärkelsedag, vilket ändamål du vill stöda och ett meddelande, t.ex. ”Eva 50 år”, som gör det möjligt att identifiera donationerna och styra dem rätt.

Efter bemärkelsedagen får du en gratulationsadress med ett sammandrag över givarna och intäkterna från insamlingen.

De som önskar komma ihåg dig kan göra en inbetalning till Finska Missionssällskapets bemärkelsedagskonto:

IBAN: FI16 8000 1400 1826 72
BIC: DABAFIHH

På utrymmet för meddelanden skrivs t.ex. "Eva 50 år".

För mer info: Britt-Helen Lindman, 020-7127 266,
britt-helen.lindman[at]finskamissionssallskapet.fi

Kondoleanser

Om missionsarbetet hela livet varit viktigt och legat nära ens hjärta, kan anhöriga och vänner hedra den bortgångnes minne genom att göra en inbetalning till förmån för missionen.

De anhöriga tar kontakt med oss och så kommer vi tillsammans överens om vart inbetalningarna skall gå.

De anhöriga meddelar i dödsannonsen eller per brev att de i stället för blomsterhälsningar önskar inbetalningar via Finska Missionssällskapet. Kontonumret är:

IBAN: FI16 8000 1400 1826 72
BIC: DABAFIHH

På utrymmet för meddelanden skrivs namnet på den bortgångne.

Vid Finska Missionssällskapet gör vi en adress över donationerna och uppger namnen på dem som hedrat den bortgångnes minne samt intäkterna från insamlingen.

För mer info: Britt-Helen Lindman, 020-7127 266,
britt-helen.lindman[at]finskamissionssällskapet.fi

 

Finska Missionssällskapets kondoleansadresser finns också att köpa i Basarens nätbutik