Etisk gåva

Etiska gåvor sprider glädje i ord och handling. När du ger en etisk gåva till en vän hjälper du samtidigt din nästa i ett annat land.

Under reformationens jubileumsår 2017 går de intäkter som kommer in från köp av trädplanteringsgåvor till att plantera träd i Tanzania.

Nedan hittar du vårt utbud av etiska gåvor. Gåvorna kan beställas på följande sätt:

Ring numret 020 7127 266
Beställ gåvorna här

Vi skickar kortet med den etiska gåvan hem till dig på posten. En faktura medföljer. Leveranstiden är 3-6 dagar beroende på vilken veckodag du gör din beställning.

Onnen Lahjat puuntaimiPlantering av 1 träd 5 €
Plantering av 10 träd 30 €

En trädplanta ger hopp. Genom att plantera träd är du med i kampen mot den ökenspridning som klimatförändringarna orsakar. Din gåva stöder Finska Missionssällskapets arbete för en hållbar utveckling.

Onnen Lahjat juomavesiRent dricksvatten 10,00 €

Att kunna distribuera rent dricksvatten till katastrofoffer är mycket viktigt för att sjukdomar inte ska spridas. Denna gåva stöder Finska Missionssällskapets katastrofarbete.


 

Onnen Lahjat raamattuBibeln på eget modersmål 15,00 €

Hela världen ska få möjlighet att på sitt eget språk läsa om Guds kärlek i Bibeln. Denna gåva stöder det församlingsarbete som utförs av Finska Missionssällskapets samarbetskyrkor.

 

Onnen Lahjat koulukirjat

Skolböcker 20,00 €

Utbildning är vägen ut ur fattigdom och ger hopp för morgondagen. För att kunna lära sig något i de olika skolämnena krävs det skolböcker. Den gåva du fått stöder Finska Missionssällskapets skolarbete.

 
 

 Onnen Lahjat äitiyspakkaus

Moderskapsförpackning 30,00 €

Finska Missionssällskapets moderskapsförpackning erbjuder utbildning och stöd, speciellt åt unga mammor. Mammorna får gå på mödrarådgivning, där de får hjälp och vägledning. Dessutom får mammorna och barnen filtar och vid behov mathjälp. Den gåva du fått stöder Finska Missionssällskapets arbete bland mammor och barn.

 Onnen Lahjat ammatti Ett yrke 50,00 €

Yrkesutbildning ger människor i fattiga länder möjlighet att ta sig ur fattigdomen. Den gåva du fått stöder Finska Missionssällskapets arbete för att förbättra kvinnors ställning.