Fasteinsamlingen

Juliana_full storlek

Finska Missionssällskapet arbetar för att trygga alla människors människovärde. I Tanzania deltar vi med den lutherska kyrkan i kampen för att få ett slut på fördomarna mot människor med albinism. Albinism är en genmutation som innebär att cellerna i huden inte producerar melanin, vilket resulterar i en mycket ljus hy.

I nordvästra Tanzania har många invånare en stark tro på trolldom. Bland annat tror man att kroppsdelar från människor med albinism har magiska krafter. Om traktens medicinmän får tag i dessa kan de tillverka lyckobringande amuletter. Detta gör att människor med albinism lever i ständig rädsla för att bli dödade eller stympade.

Lutherska kyrkan i Tanzania jobbar med att förändra snedvridna föreställningar och ge ut saklig information om albinism. I Shinyanga har kyrkan också understött ett statligt center som hjälper funktionshindrade och barn med albinism. Dit kan föräldrar föra sina barn så att de kan leva i trygghet. På centret råder det brist på det mesta. Kyrkan har renoverat utrymmena och ordnat utbildning om hygien och säkerhet. Nu fortsätter man med att utbilda befolkningen, så att ingen ska behöva leva i rädsla på grund av albinism.  

Din insats är viktig

Pastor Julia Mutungi utmanar oss att komma med i det viktiga arbete som kyrkan gör. ”Vidskepelsen måste ersättas med en insikt om att det är fel att döda. Den kristna principen om alla människors lika värde utgör en bra grund att bygga på. Målet är att barnen skall kunna gå i skola och leva i trygghet ute i samhället.”

Ge en gåva

För detta arbete behöver vi din hjälp. Din gåva ger andra ett tryggare liv. Tack för att du också kommer ihåg arbetet i förbön.

5 € = Ett ABC-häfte

10 € = Ett hälsorådgivningsbesök

20 € = En Bibel på eget modersmål

50 € = Ett yrke