Frimärkssamling

Frimärken, vykort och mynt

Finska Missionssällskapet tar emot gamla frimärken, kort och pengar för auktionering. 

Frimärkssamling kan vara ett sätt för församlingen att föra fram missionsarbetet i skolor och olika grupper och klubbar. Också på arbetsplatsen går det att samla frimärken till förmån för missionsarbetet. Medlen från auktionerna riktas till vårt arbete utomlands.

Gör så här med frimärkena:

  • lämna kvar ungefär en centimeter av kuvertet runt frimärket
  • sänd förstadagskuvert hela

Gör så här med vykorten:

  • Frimärken stämplade före olympiska spelen i Helsingfors (1952) är mycket värdefulla
  • Skicka alla vykort hela
  • Köparna är speciellt intresserade av olika orters och konstnärers (t.ex. Wendelin och Pitkäranta) vykort

Vi tar också gärna emot gamla pengar.

Du kan skicka dina frimärken och övriga föremål till adressen:
Finska Missionssällskapet/Frimärkssamling, PB 154, 00141 Helsingfors

Du kan också föra frimärken, kort och pengar till din församlings pastorskansli.

Tidtabellerna för auktionerna hittar du i sällskapets händelsekalender. Vanligtvis ordnas auktionerna i februari, maj och oktober. En sakkunig i branschen fungerar som mäklare vid auktionerna.

Mer information ges av Charlotte Steffansson per e-post
enligt modellen fornamn.efternamn@finskamissionssallskapet.fi