Katastroffonden

Nu behövs din hjälp i Nepal!

Nepal lider av häftiga regn och översvämningar. Cirka 100 000 har drabbats av översvämningarna och på vissa områden har 80 % av skörden blivit förstörd. Nödhjälp behövs nu i landet.

Tiotals människor har dött och många saknas ännu. I vissa delar av landet har odlingarna förstörts nästan helt. Finska Missionssällskapet är med och distribuerar nödhjälp till de människor som drabbats av översvämningarna. Mat, tillfälliga skydd, rent vatten och hygienartiklar kommer att delas ut. Förutom materiell hjälp får de drabbade också andligt stöd. 

Jordbävningarna år 2015 drabbade landet hårt. Nu behöver människorna vår hjälp för att klara sig efter ännu ett svårt slag.  

Du kan delta genom att:

  • göra en inbetalning till FI60 8179 9710 0312 86 skriv HJÄLP i meddelanderutan
  • sända ett textmeddelande, HJÄLP5 (ger 5 €) eller HJÄLP10 (ger 10 €) till numret 16155
  • ringa vår donationstelefon på 0600 11320 (20,28 + lna)
  • donera via nätbanken

Tack för din gåva!

Nepal2017

Från människa till människa – också vid en katastrof

Ibland nås vi av katastrofnyheter från olika delar av världen. Det sker också många lokala katastrofer som aldrig överstiger nyhetströskeln. I utvecklingsländer, drabbade av jordbävningar, bränder, hunger eller andra olyckor, klarar sig människorna inte ensamma. Finska Missionssällskapet stöder dem via sina lokala samarbetsparter.

Vi skall vara redo när marken skakar eller översvämningar tar över byar och åkrar.

En katastrof väntar inte, utan hjälpen måste snabbt nå fram. Därför samlar Finska Missionssällskapet medel till katastroffonden.

Genom att donera till sällskapets katastroffond är du med och hjälper där nöden är som störst.

Hjälp skickas omedelbart

Finska Missionssällskapet skickar genast medel från katastroffonden när en katastrof har inträffat, och våra lokala medarbetare levererar offren den hjälp de mest behöver. Alla får hjälp, oberoende tro, nationalitet eller etnisk bakgrund.