Stöd våra missionärer


Finska Missionssällskapet utbildar årligen missionärer som skickas utomlands. Kom med och stöd dem med så väl donationer som förbön.

Som understödare får du information om missionärens arbete hos sin utländska samarbetspartner. Du får regelbundet rundbrev från den missionär du valt att stöda, och dessutom tidningen Mission fyra gånger i året.

Du kan stöda en missionärs arbete med en valbar summa antingen månatligen eller en gång per år.

Våra missionärer arbetar som lärare vid universitet och bibelskolor, översätter bibeln, samt jobbar för kristen fostran. De arbetar också med utvecklingsuppgifter i byasamhällen och tillsammans med funktionshindrade och utstötta människor.

Läs mer om våra missionärer

Börja stöda en missionär!

För mer info: Britt-Helen Lindman, 020-7127 266,
britt-helen.lindman[at]finskamissionssallskapet.fi