Tätä on kokonaisvaltainen lähetystyö

Zombankirkko550x220.jpg

 

Kristillinen sanoma, evankeliumi, on kertomus köyhien parissa kulkeneesta, pelastavasta Kristuksesta ja rakastavasta Jumalasta, joka on luonut jokaikisen ihmisen omaksi kuvakseen, sekä Pyhästä Hengestä, joka vaikuttaa maailmassa. Kristillinen sanoma on vaatimus oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta sekä lähimmäisenrakkaudesta. 

Kokonaisvaltainen lähetystyö on globaalin kirkon arkityötä. Kirkon tehtävä on mennä sinne, missä hyvästä sanomasta, oikeudenmukaisuudesta ja lähimmäisenrakkaudesta on puute. 

Tutustu työmme teologisiin periaatteisiin>

Suomen Lähetysseura toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tehtävää ulkomailla

Suomen Lähetysseura toteuttaa kirkon työtä yhteistyössä kumppanikirkkojen ja -järjestöjen kanssa. Työ jakautuu kolmeen toisistaan erottamattomaan osa-alueeseen: julistukseen, palveluun ja vaikuttamistyöhön. 

Julistustyöllä tarkoitetaan kumppanikirkkojen työn tukemista evankeliumin leviämiseksi sekä kristillisen kasvatuksen tukemiseksi. Lähetysseurassa tästä työstä vastaa kirkollisen työn yksikkö.

Palvelulla tarkoitetaan kumppanikirkkojen ja järjestöjen diakoniatyön tukemista. Käytännössä puhutaan kehitysyhteistyöstä, katastrofityöstä ja välittömästä diakoniatyöstä.

Diakoniatyö on välitöntä avustustyötä. Tätä apua saavat ne, jotka eivät sitä mistään muualta voisi saada, hiv-positiiviset, aids-orvot, vammaiset, syrjäytyneet ja köyhät. Lähetysseuran kummityö on osa diakoniatyötä. Lähetysseurassa tästä työstä vastaa kirkollisen työn yksikkö.

Kehitysyhteistyöksi kutsumme sitä palvelutyötä, joka täyttää Suomen ulkoasiainministeriön kestävälle kehitykselle asetettamat kriteerit, ja jota ministeriö rahoittaa. Ministeriö kanavoi varoja myös katastrofityöhön. Kehitysyhteistyöstä ja katastrofityöstä vastaa Lähetysseuran kehitysyhteistyöyksikkö.

Vaikuttamistyöllä muutetaan niitä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka estävät ihmisoikeuksia toteutumasta. Tällaisia rakenteita voivat olla esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen tai uskontoon liittyvä syrjintä, demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien puute, epäoikeudenmukainen ja syrjivä lainsäädäntö ja käytännöt. Vaikuttamistyö on yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamista, jotta lait ovat oikeudenmukaisia, ja niiden toimeenpano riittävää. Kirkollisen työn ja kehitysyhteistyön yksiköt vastaavat vaikuttamistyöstä yhteistyössä vaikuttamistyön yksikön kanssa. 

Pienikin seurakunta saa muutosta aikaan 


Kambodzhalainen 19-vuotias Srey menetti vanhempansa. Yllättäen hän jäi yksin huolehtimaan kolmesta nuoremmasta sisaruksestaan ja isoäidistä. Hän oli epätoivoinen. Lähiseurakunnassa pantiin merkille Sreyn tilanne. Sieltä hämä suureen vastuuseen joutunut nuori löysi välittävän yhteisön, entuudestaan tuntemattomien ihmisten keskuudesta. Seurakunta auttoi hänet jaloilleen. Nyt hän palaa yhä uudelleen tähän seurakuntaan oppiakseen Jumalasta, joka saa ihmiset välittämään. "Olen oppinut, että Jumala rakastaa kaikkia, köyhiä ja rikkaita. Haluaisin olla jakamassa tätä muille, haluaisin näyttää miten paljon hyvää Jumala on meille antanut", Srey kertoo.