Beställning av etiska gåvor

Namn *
Gatuadress *
Postnummer *
Postort *
Telefonnummer
Jag beställer följande antal av de etiska gåvorna

Plantering av ett träd, 5 €
Rent dricksvatten, 10 €
Bibel på eget modersmål, 15 €
Skolböcker, 20 €
Moderskapsförpackning, 30 €
Ett yrke, 50 €
Annat antal, vad?